Skip to content
Manövrering

Accelererande omkörning

En accelererande omkörning innebär att du först kör nära bakom ett annat fordon som färdas i samma hastighet som du. När du ska köra om, svänger du ut i det vänstra körfältet och ökar hastigheten kraftigt för att passera fordonet framför. Det är viktigt att du inte kör snabbare än den gällande hastighetsbegränsningen.

Detaljerad förklaring

  1. Startposition: Du ligger tätt bakom en bil som kör i samma hastighet som du. Detta är för att minska tiden du spenderar i det vänstra körfältet under omkörningen.
  2. Utgång: När du ser att det är fritt från mötande trafik och det är säkert att genomföra omkörningen, blinkar du åt vänster och styr ut i det vänstra körfältet.
  3. Acceleration: Du ökar hastigheten betydligt för att snabbt komma förbi bilen du kör om. Det är avgörande att accelerera tillräckligt för att minimera tiden du är i det vänstra körfältet, men utan att överskrida hastighetsgränsen.
  4. Återgång: När du har passerat fordonet, blinkar du höger och styr tillbaka till det högra körfältet. Se till att du har tillräckligt med avstånd till fordonet du körde om innan du svänger tillbaka.

Varför göra en accelererande omkörning?

  • Säkerhet: Genom att snabbt passera fordonet framför, minskar du tiden du spenderar i det farligare, vänstra körfältet.
  • Effektivitet: Du kan snabbt återgå till din ursprungliga körfält och fortsätta din resa.

Jämförelse med flygande omkörning

Vid en flygande omkörning närmar du dig det långsammare fordonet med en högre hastighet och kan glida förbi utan att behöva accelerera mycket. Denna typ av omkörning kräver en kortare omkörningssträcka och förbrukar mindre bränsle.

Viktigt att tänka på

  • Planera omkörningen noggrant och se till att sikten är fri och att det inte finns några hinder.
  • Kontrollera speglar och döda vinkeln innan du svänger ut.
  • Håll dig alltid inom hastighetsbegränsningen.
  • Om det finns risk för mötande trafik, avbryt omkörningen och vänta på ett säkrare tillfälle.
Genom att förstå och tillämpa dessa steg kan du genomföra en säker och effektiv accelererande omkörning.
Skip to navigation