Skip to content
B-Körkort

B-körkort

Ett B-körkort är den vanligaste typen av körkort i Sverige och det ger dig tillåtelse att köra personbil och lätt lastbil. Här är en utförlig förklaring av vad ett B-körkort innebär:

Vad är ett B-körkort?

Ett B-körkort är en körkortsbehörighet som ger dig rätt att köra följande fordon:

 1. Personbil med en totalvikt av högst 3 500 kg.
 2. Lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg.
 3. Terrängvagn och vissa andra motorredskap.
 4. Släpfordon där den sammanlagda vikten av bil och släp inte överstiger 3 500 kg. Om du har tagit ditt B-körkort efter 1 juli 1996 får du dra ett lätt släpfordon med en totalvikt av högst 750 kg, eller ett släp där bilens och släpets sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg.

Hur tar man ett B-körkort?

För att ta ett B-körkort måste du gå igenom flera steg:

 1. Körkortstillstånd: Först måste du ansöka om ett körkortstillstånd. Detta inkluderar att göra en synundersökning och fylla i en hälsodeklaration.
 2. Körkortsutbildning: Du behöver både teoretisk och praktisk utbildning. Den teoretiska delen innefattar körkortsteori som trafikregler, vägmärken och trafiksäkerhet. Den praktiska delen innefattar körlektioner där du lär dig köra bilen under olika förhållanden.
 3. Riskutbildning: Denna utbildning är obligatorisk och består av två delar. Den första delen handlar om riskfyllda beteenden som alkohol, droger och trötthet i trafiken. Den andra delen, ofta kallad “halkbanan”, handlar om att hantera bilen under svåra vägförhållanden.
 4. Teoriprov: Ett skriftligt prov som testar din kunskap om trafikregler, vägmärken och säker körning.
 5. Körprov: Ett praktiskt prov där du får visa att du kan köra bilen säkert i trafiken.

Vilka är fördelarna med ett B-körkort?

 1. Ökad frihet: Du kan resa när och vart du vill utan att vara beroende av kollektivtrafik.
 2. Jobbmöjligheter: Många jobb kräver att du har körkort.
 3. Enklare vardag: Att kunna köra bil gör det lättare att hantera vardagliga ärenden som att handla mat eller skjutsa familjemedlemmar.

Exempel

Tänk dig att du vill besöka en vän som bor på landet där det inte går några bussar. Med ett B-körkort kan du enkelt köra dit utan problem. Eller om du får ett jobb där du behöver pendla tidigt på morgonen när kollektivtrafiken inte är igång, då kan du köra bil till jobbet.

Att ta ett B-körkort är en process som kräver tid och ansträngning, men belöningen är stor i form av ökad självständighet och fler möjligheter i livet.
Skip to navigation