Skip to content
Fordonskännedom

Backljus

Backljus är en vit lampa som sitter bak på bilen och tänds automatiskt när du lägger i backväxeln.

Varför finns backljus?

Backljus är till för att:

  1. Visa andra trafikanter att du håller på att backa.
  2. Ge dig bättre sikt när du backar, speciellt när det är mörkt.

Hur fungerar backljus?

När du lägger i backväxeln tänds backljuset automatiskt. På större lastbilar kan det också finnas en ljudsignal som varnar omgivningen när fordonet backar.

Praktiska tips

  • Kontrollera att backljuset fungerar regelbundet för säkerhetens skull.
  • Var försiktig när du backar och använd speglarna för att se vad som finns bakom dig.
Backljuset är en viktig del av bilens belysningssystem och hjälper till att öka säkerheten för både dig och andra trafikanter.
Skip to navigation