Skip to content
Trafikregler

Bashastighet

Bashastighet är den generella hastighetsgräns som gäller när det inte finns några specifika hastighetsskyltar uppsatta på en vägsträcka. Dessa grundläggande hastighetsgränser är fastställda av trafikregler och gäller automatiskt på alla vägar inom respektive område om inget annat anges med skyltar.

Exempel på bashastigheter i Sverige

  1. Tättbebyggt område: 50 km/h
  • Detta gäller inom städer och samhällen där det finns många korsningar, fotgängare, cyklister och andra fordon. Målet är att öka säkerheten genom att hålla hastigheten låg i områden med mycket aktivitet och potentiella faror.
  1. Utanför tättbebyggt område: 70 km/h
  • Detta gäller på landsbygden och vägar utanför tätorter där det är färre korsningar och mindre aktivitet, men ändå viktigt att hålla en säker hastighet för att undvika olyckor.

Varför är bashastigheter viktiga?

  • Säkerhet: Lägre hastigheter minskar risken för allvarliga olyckor och ger förare mer tid att reagera på oväntade situationer.
  • Trafikflöde: Genom att ha standardiserade hastigheter kan trafiken flyta smidigare och mer förutsägbart.
  • Laglighet: Följande av bashastigheterna minskar risken för att få böter eller andra straff från polisen.

Praktiskt exempel

Om du kör i en stad och inte ser några hastighetsskyltar, bör du automatiskt anta att hastighetsgränsen är 50 km/h. På samma sätt, om du kör på landsbygden utan skyltar, bör du anta att gränsen är 70 km/h.

Det är viktigt att alltid vara medveten om dessa grundregler och anpassa sin hastighet efter vägförhållandena även om det inte finns specifika skyltar uppsatta.
Skip to navigation