Skip to content
Trafiksäkerhet

Bevakat övergångsställe

Ett bevakat övergångsställe är ett övergångsställe som regleras med trafiksignaler eller där en polis är närvarande och styr trafiken. Det innebär att både bilförare och fotgängare måste följa trafiksignalerna.

Detaljerad förklaring

  1. Trafiksignaler: Vid ett bevakat övergångsställe finns det fungerande trafikljus som visar rött, gult och grönt ljus. Både fotgängare och fordonsförare måste rätta sig efter dessa signaler. Om signalen visar rött för fotgängare, ska de vänta tills det blir grönt innan de går över vägen. Om det är grönt ljus för fordon, får de köra, men om det växlar till rött, måste de stanna.
  2. Polis: Ibland kan en polis vara närvarande och dirigera trafiken vid ett övergångsställe. Då är det polisen som bestämmer när det är säkert för fotgängare att gå över och när fordonen ska stanna. Polisen kan ibland behöva dirigera trafiken om trafiksignalerna är ur funktion eller vid särskilda tillfällen som stora evenemang eller olyckor.
  3. Tydlighet och säkerhet: Ett bevakat övergångsställe gör det tydligare och säkrare för både fotgängare och bilförare. Fotgängarna vet när det är deras tur att gå, och bilförarna vet när de måste stanna. Detta minskar risken för olyckor och missförstånd.
  4. Rätt att passera: Om en fotgängare redan har påbörjat sin övergång när signalen växlar till rött, måste fordonsförarna ändå låta fotgängaren passera klart innan de kör vidare.

Praktiskt exempel

Tänk dig att du står vid ett övergångsställe och det lyser rött för fotgängare. Du måste då vänta tills signalen växlar till grönt innan du kan gå över vägen. Samtidigt måste bilarna stanna när de ser att det blir rött ljus för dem. Om en polis är där och vinkar fram fotgängarna, följer du polisens tecken och går när du blir vinkad fram.

Nyttiga tips

  • Håll alltid uppsikt över trafiksignalerna.
  • Respektera polisens anvisningar.
  • Var försiktig och säkerställ att alla fordon har stannat innan du börjar gå, även om signalen visar grönt för dig.
Att förstå och följa reglerna vid ett bevakat övergångsställe är viktigt för att undvika olyckor och för att trafiken ska flyta smidigt.
Skip to navigation