Skip to content
Trafiksäkerhet

Bilbälte

Vad är ett bilbälte?

Ett bilbälte är en säkerhetsanordning i bilen som alla passagerare måste använda enligt lag. Det är utformat för att hålla dig säker i bilen genom att hålla dig på plats vid en olycka eller en plötslig inbromsning. När du använder bilbältet minskar risken att skadas allvarligt med 50%.

Hur fungerar ett bilbälte?

Bilbältet består vanligtvis av ett brett band som går över din kropp, från axeln ner till höften. När du spänner fast bilbältet, hålls du stadigt på plats. I nyare bilar finns det också bältessträckare som drar åt bältet automatiskt vid en kollision, vilket ger ännu bättre skydd.

Varför är bilbältet viktigt?

Om du inte använder bilbälte kan du kastas runt i bilen vid en kollision, vilket kan leda till allvarliga skador eller till och med dödsfall. Bilbältet håller dig på plats och minskar risken för att du slår i instrumentpanelen, ratten eller andra delar av bilen. Det skyddar även mot att kastas ut ur bilen vid en krock.

Barn och bilbälte

Det är extra viktigt att barn använder rätt typ av bilbälte eller bilbarnstol för deras ålder och storlek. Barn som är kortare än 135 cm ska alltid använda en speciell skyddsanordning som babyskydd, bilbarnstol eller bälteskudde. Det är förarens ansvar att se till att barn under 15 år är rätt skyddade.

Praktiska tips för att använda bilbältet rätt

  • Se till att bilbältet ligger nära kroppen och inte över tjocka kläder.
  • Bilbältet ska ligga nära halsen men inte över den.
  • Bältet ska inte vara vridet utan ligga platt mot kroppen.
  • Dra åt bilbältet ordentligt så att det sitter tight.
Att använda bilbälte är en enkel men mycket effektiv säkerhetsåtgärd som kan rädda liv. Se alltid till att alla i bilen, både vuxna och barn, har sitt bilbälte på sig innan ni börjar köra.
Skip to navigation