Skip to content
Fordonskännedom

Blinkers

Blinkers är en viktig del av din bil som hjälper dig att kommunicera med andra trafikanter när du ska svänga eller byta körfält. Blinkers är de orange ljusen på sidorna av bilen som blinkar när du aktiverar dem. De finns både fram och bak på bilen och används för att visa åt vilket håll du planerar att svänga.

Så här fungerar blinkers

  1. Användning: När du ska svänga åt höger eller vänster, eller när du ska byta körfält, behöver du använda blinkers för att visa andra förare vad du tänker göra.

  2. Aktivering: Du aktiverar blinkers genom att trycka upp eller ner på en spak som sitter på vänster sida av rattstången.

  • Uppåt: Blinkers åt höger.

  • Nedåt: Blinkers åt vänster.

  1. Avstängning: Blinkersen stängs ofta av automatiskt efter att du har svängt. Om inte, kan du stänga av den genom att återställa spaken till sitt ursprungliga läge.

Varför är blinkers viktiga?

  • Säkerhet: Blinkers hjälper till att förhindra olyckor genom att låta andra trafikanter veta dina avsikter.

  • Tydlighet: De gör dina manövrer förutsägbara för andra, vilket gör det lättare för dem att reagera på rätt sätt.

  • Lagar och regler: Det är lag på att använda blinkers när du svänger eller byter körfält. Att inte använda blinkers kan leda till böter och öka risken för olyckor.

Exempel

  • Svänga höger: Innan du närmar dig korsningen där du ska svänga, aktiverar du höger blinkers. Detta visar andra förare och fotgängare att du planerar att svänga åt höger.

  • Byta körfält: Om du kör på en motorväg och vill byta från det vänstra körfältet till det högra, aktiverar du höger blinkers innan du byter körfält.

Att använda blinkers är en enkel men mycket viktig del av säker och ansvarsfull körning. Det hjälper alla på vägen att förstå vad du tänker göra, vilket gör vägen säkrare för alla.

Skip to navigation