Skip to content
Trafikregler

Blockeringsregeln

Blockeringsregeln handlar om att undvika att blockera korsningar, övergångsställen, cykelbanor och liknande platser när du kör bil. Detta innebär att du måste planera din körning så att du inte tvingas stanna mitt i dessa områden och hindra andra trafikanter.

Varför är blockeringsregeln viktig?

Att följa blockeringsregeln hjälper till att undvika trafikstockningar och olyckor. Om en bil stannar mitt i en korsning eller på ett övergångsställe kan det skapa farliga situationer för både andra förare och fotgängare. Det kan också orsaka frustration och osäkerhet i trafiken.

Hur följer man blockeringsregeln?

  • Planera din körning: Var uppmärksam på trafikflödet och bedöm om det finns tillräckligt med utrymme att passera genom korsningen innan du kör in i den.

  • Vänta utanför korsningen: Om det är trångt eller om trafiken står stilla, vänta tills du ser att du kan passera hela vägen igenom utan att behöva stanna mitt i korsningen.

  • Tänk på cykelbanor och övergångsställen: Stanna aldrig på en cykelbana eller ett övergångsställe, även om trafiken framför dig är långsam. Lämna alltid dessa områden fria.

Exempel på när blockeringsregeln gäller

  • Korsningar: Du närmar dig en korsning där det är mycket trafik. Om du ser att du kanske måste stanna mitt i korsningen, vänta istället tills du är säker på att du kan passera hela vägen igenom.

  • Övergångsställen: Du är i kö och ser att du kommer att stanna på ett övergångsställe. Stanna innan övergångsstället så att fotgängarna kan passera obehindrat.

  • Cykelbanor: Om du måste stanna och det finns en cykelbana, se till att du inte blockerar den så att cyklister kan fortsätta sin färd utan hinder.

Förbud mot att blockera vissa områden

Enligt trafikreglerna är det förbjudet att stanna och parkera:

  • I en korsning och inom 10 meter från den.

  • På och inom 10 meter före övergångsställen, cykelpassager, cykelöverfarter eller korsande gångbana/cykelbana.

Genom att följa dessa regler bidrar du till en smidigare och säkrare trafikmiljö.

Skip to navigation