Skip to content
Fordonskännedom

Bromsljus

Bromsljus är röda lampor på baksidan av ett fordon som lyser starkare än bakljusen när föraren trycker ner bromspedalen. De är till för att varna bakomvarande trafik om att fordonet bromsar.

Funktion

När du trycker ner bromspedalen på bilen, tänds bromsljusen automatiskt. Dessa lampor är mycket starkare än de vanliga bakljusen för att tydligt signalera till andra trafikanter att du saktar ner eller stannar. På moderna bilar finns det oftast tre bromsljus: två på varje sida och ett tredje högt placerat i bakrutan.

Betydelse

Bromsljus är en viktig säkerhetsfunktion. De hjälper till att förhindra olyckor genom att ge andra förare tid att reagera och sakta ner när de ser att ett fordon framför dem bromsar. Utan bromsljus skulle risken för påkörningar bakifrån öka avsevärt.

Exempel

Tänk dig att du kör på en motorväg och bilen framför dig plötsligt börjar bromsa. Tack vare bromsljusen kan du omedelbart se att bilen saktar ner, vilket ger dig tid att också bromsa och undvika en kollision.

Genom att förstå och använda bromsljus på rätt sätt bidrar du till en säkrare trafikmiljö för alla.
Skip to navigation