Skip to content
Trafiksäkerhet

Bromssträcka

Vad är bromssträcka?

Bromssträcka är den sträcka bilen hinner åka från det att du börjar bromsa tills bilen står still. Det är en viktig del av att förstå hur man kör säkert, eftersom bromssträckan påverkas av flera faktorer och kan variera mycket beroende på omständigheterna.

Faktorer som påverkar bromssträckan

 1. Hastighet: Ju högre hastighet, desto längre blir bromssträckan. Den ökar kvadratiskt med hastigheten, vilket betyder att om du dubblar hastigheten blir bromssträckan fyra gånger längre.
 2. Väglag: Torrt väglag ger kortare bromssträcka än vått eller halt väglag.
 3. Däckens skick: Bra däck ger bättre grepp och kortare bromssträcka.
 4. Bromsarnas skick och teknik: Effektiva och välskötta bromsar minskar bromssträckan.
 5. Vikt: En tyngre bil tar längre tid att stanna.

Räkna ut bromssträcka

Det finns en förenklad formel för att räkna ut bromssträckan på torrt väglag med bra däck och bra bromsar:

Bromssträcka = (hastighet / 10)² * 0,4

Exempel

 • Bromssträcka vid 90 km/h:
  • Omvandla hastigheten 90 km/h till 9 genom att dela den med 10.
  • Multiplicera 9 med sig själv för att få 81.
  • Multiplicera 81 med 0,4 för att få 32,4 meter.
 • Bromssträcka vid 60 km/h:
  • Omvandla hastigheten 60 km/h till 6 genom att dela den med 10.
  • Multiplicera 6 med sig själv för att få 36.
  • Multiplicera 36 med 0,4 för att få 14,4 meter.
 • Bromssträcka vid 70 km/h:
  • Omvandla hastigheten 70 km/h till 7 genom att dela den med 10.
  • Multiplicera 7 med sig själv för att få 49.
  • Multiplicera 49 med 0,4 för att få 19,6 meter.

Mer exakt formel

För en mer exakt beräkning används följande formel:

Exakt bromssträckans beräkningsformel

Där:

 • s är bromssträckan i meter.
 • v är hastigheten i km/h.
 • f är friktionstalet (cirka 0.8 på torr asfalt och 0.1 på is).

Exempel med exakt formel:

 • Bromssträcka vid 50 km/h på torr asfalt:

Exempel på bromssträckans beräkning

Praktiska tips

För att köra säkert och minimera risken för olyckor, är det viktigt att anpassa hastigheten efter väg- och väderförhållanden samt att hålla bra avstånd till framförvarande fordon. Att förstå och kunna räkna ut bromssträckan hjälper dig att bedöma hur mycket utrymme du behöver för att stanna säkert.

Genom att vara medveten om din bromssträcka kan du minska risken för olyckor och köra mer ansvarsfullt och säkert.

Skip to navigation