Skip to content
Fordonskännedom

Bruttovikt

Bruttovikt är ett viktigt begrepp att förstå när du lär dig om bilar och släpvagnar. Det handlar om hur mycket en bil väger vid ett specifikt tillfälle.

Definition

Bruttovikt är den aktuella vikten på ett fordon inklusive dess last vid ett specifikt ögonblick. Det innebär att bruttovikten varierar beroende på hur mycket last fordonet har för tillfället.

Exempel

Om du har en bil som väger 1500 kg (tjänstevikt) och du lastar in 200 kg packning och passagerare, så blir bruttovikten 1700 kg vid det tillfället.

Jämförelse med andra viktbegrepp

  1. Tjänstevikt: Vikten av en olastad bil med förare och all nödvändig utrustning (t.ex. verktyg, bränsle, smörjolja, vatten). Föraren räknas normalt som 75 kg.
  2. Maxlast: Den maximala vikten av all last som bilen får ha enligt registreringsbeviset.
  3. Totalvikt: Tjänstevikten plus maxlast.

Användning

När du kör bil eller drar en släpvagn är det viktigt att veta bruttovikten, eftersom det påverkar hur bilen beter sig på vägen och vilka regler som gäller för körningen. Till exempel får du inte köra fortare än 80 km/h med en tillkopplad släpvagn om den totala bruttovikten är över 750 kg.

Varför är det viktigt?

  • Säkerhet: En för tung bil eller släpvagn kan bli svår att manövrera och kan öka risken för olyckor.
  • Lagar och regler: Det finns regler för hur tung din bil och släpvagn får vara, beroende på ditt körkort och fordonets specifikationer.
  • Miljö: Tyngre fordon drar mer bränsle, vilket påverkar miljön och dina bränslekostnader.

Genom att förstå och hålla koll på bruttovikten kan du köra säkrare och mer ansvarsfullt.

Skip to navigation