Skip to content
Trafiksäkerhet

Bussregeln

Bussregeln är en regel som hjälper bussar att köra ut från hållplatser på ett smidigt och säkert sätt.

När en buss står vid en hållplats och vill köra ut på vägen igen, måste andra fordon ge bussen företräde. Det betyder att bilar, motorcyklar och andra fordon måste stanna eller sakta ner så att bussen kan köra ut säkert.

Varför finns bussregeln?

Bussar är stora och har många passagerare. När en buss ska köra ut från en hållplats kan det vara svårt för föraren att hitta en lucka i trafiken. Bussregeln gör att bussar kan komma ut på vägen utan att behöva vänta länge, vilket gör resan snabbare och mer punktlig för alla som åker buss.

Så här funkar det

  1. Bussen blinkar: När en buss står vid en hållplats och vill köra ut, blinkar den med sin blinkers för att visa att den vill köra ut.
  2. Andra fordon stannar: Om du kör ett annat fordon, som en bil eller en motorcykel, måste du stanna eller sakta ner för att låta bussen köra ut.
  3. Bussen kör ut: När det är klart att andra fordon har stannat eller saktat ner, kan bussen köra ut på vägen.

Viktigt att komma ihåg

  • Bussregeln gäller bara inom tätbebyggt område, vilket är områden med mycket bebyggelse och där hastigheten ofta är lägre.
  • Om bussen blinkar för att köra ut från en hållplats på en väg där hastighetsbegränsningen är högre, till exempel på landsvägar, behöver andra fordon inte ge företräde.
Bussregeln är en viktig del av trafiksäkerheten och hjälper till att hålla kollektivtrafiken effektiv och pålitlig. Som förare är det viktigt att alltid vara uppmärksam och respektera denna regel för att undvika olyckor och underlätta för bussarna att köra ut från hållplatser.
Skip to navigation