Skip to content
Fordonskännedom

Dimbakljus

Dimbakljus är en speciell typ av lampa som finns på bilens baksida. Den är mycket stark och lyser rött. Dimbakljuset används när det är väldigt dålig sikt, till exempel vid kraftig dimma, snöfall eller kraftigt regn.

Syftet

Syftet med dimbakljuset är att andra bilar som kör bakom dig ska kunna se dig tydligt, även när sikten är väldigt dålig. Det är viktigt för att minska risken för olyckor, eftersom det blir lättare för bakomvarande fordon att hålla ett säkert avstånd till din bil.

När ska man använda dimbakljus?

  • När det är tät dimma
  • Vid kraftigt snöfall
  • Vid kraftigt regn

Viktigt att tänka på

  • Släck dimbakljuset i tid: Eftersom dimbakljuset är väldigt starkt, kan det blända förarna bakom dig. Därför ska du stänga av dimbakljuset så fort du ser att fordonen bakom dig har upptäckt dig.
  • Endast vid dålig sikt: Använd bara dimbakljuset när sikten är kraftigt försämrad. Vid normal sikt behöver du inte använda det.

Exempel

  • Du kör på en motorväg och det är så dimmigt att du knappt ser framför dig. Du slår på dimbakljuset så att bilarna bakom dig lätt kan se dig.
  • Det snöar kraftigt och sikten är väldigt dålig. Du använder dimbakljuset för att bilarna bakom dig ska kunna hålla ett säkert avstånd.
Att använda dimbakljus på rätt sätt är viktigt för att undvika att blända andra förare och för att öka säkerheten på vägarna när sikten är dålig.
Skip to navigation