Skip to content
Fordonskännedom

Dimljus

Dimljus är en typ av belysning på bilen som används för att öka sikten vid dåliga väderförhållanden som dimma eller kraftigt regn. Dimljusen sitter vanligtvis på framsidan av bilen och ger ifrån sig ett starkare sken än halvljuset. Det finns också dimbakljus som sitter på baksidan av bilen och lyser starkt rött för att synas tydligt av bakomvarande fordon när sikten är dålig.

När används dimljus?

  • Främre dimljus: Används i stället för halvljus vid dagsljus. De är mycket effektiva i dimma eftersom de lyser starkare än halvljuset och kan tränga igenom dimman bättre. Det är dock inte tillåtet att använda både halvljus och dimljus samtidigt.
  • Dimbakljus: Används för att bakomvarande fordon ska kunna se din bil tydligt när sikten är kraftigt försämrad, till exempel vid tät dimma, kraftigt regn eller snöfall. Dimbakljusen är väldigt starka och kan blända, så de ska släckas så snart bakomvarande fordon har sett dig.

Regler för användning av dimljus

  • Främre dimljus får användas i stället för halvljus vid dagsljus, men aldrig tillsammans med halvljus.
  • I mörker får dimljus endast ersätta halvljus om det är dimma eller kraftigt regnar.
  • Dimbakljus ska användas när sikten är kraftigt försämrad och ska släckas så snart det inte längre behövs för att undvika att blända andra trafikanter.
Genom att förstå och använda dimljusen korrekt kan du förbättra din sikt och säkerhet på vägarna under dåliga väderförhållanden.
Skip to navigation