Skip to content
Trafiksäkerhet

Döda vinkeln

Döda vinkeln är ett område runt bilen som inte syns i dina speglar. Det är viktigt att förstå och kunna hantera döda vinkeln för att köra säkert och undvika olyckor.

Var finns döda vinkeln?

Döda vinkeln finns på båda sidor om bilen, snett bakom föraren. Det är de områden som inte täcks av bilens inre eller yttre backspeglar. För att se dessa områden måste du vrida huvudet och titta över axeln.

Hur kontrollerar man döda vinkeln?

  1. Kolla i speglarna först: Börja med att använda inre och yttre backspeglar för att få en överblick av trafiken bakom och bredvid dig.
  2. Vrid på huvudet: För att se döda vinkeln, vrid huvudet och titta snabbt över axeln innan du byter körfält eller svänger.

När är det viktigt att kontrollera döda vinkeln?

  • Vid körfältsbyte: Innan du byter körfält på motorväg eller flerfiliga vägar.
  • Vid svängar: Särskilt när du svänger till höger eller vänster, för att se cyklister eller fotgängare.
  • När du kör om: För att säkerställa att ingen annan bil försöker köra om dig.

Exempel på hur man kontrollerar döda vinkeln

Om du till exempel kör i höger körfält och vill byta till vänster körfält:

  1. Kontrollera inre backspegeln för att se trafiken bakom dig.
  2. Titta i vänster sidospegel för att se om någon bil närmar sig i vänster körfält.
  3. Vrid huvudet snabbt till vänster och kolla döda vinkeln genom att titta ut genom sidofönstret.
  4. Om det är fritt, använd blinkers och genomför körfältsbytet.

Varför är det viktigt?

Många olyckor sker för att förare inte ser andra fordon, cyklister eller fotgängare i döda vinkeln. Genom att alltid kolla döda vinkeln innan du gör något av ovanstående, minskar du risken för olyckor.

Att ha god koll på döda vinkeln är en viktig del av trafiksäkerheten och en grundläggande färdighet för alla förare.
Skip to navigation