Skip to content
Miljö

Ecodriving

Ecodriving eller ekonomisk körning är en teknik som handlar om att köra bilen på ett sparsamt och miljövänligt sätt. Målet med ecodriving är att minska bränsleförbrukningen, sänka kostnaderna och minska utsläppen av skadliga avgaser.

Grundprinciper för Ecodriving

 1. Planera din körning:
  • Se långt fram och var beredd på vad som kommer. På så sätt kan du undvika onödiga stopp och starter, vilket sparar bränsle.
  • Håll ett jämnt tempo och undvik kraftiga inbromsningar och accelerationer.
 2. Växla rätt:
  • Kör på så hög växel som möjligt för att hålla motorvarvet lågt. Det minskar bränsleförbrukningen.
  • Hoppa gärna över växlar när du accelererar. Till exempel, växla från 2:an direkt till 4:an.
 3. Motorbromsa:
  • Släpp gasen i god tid innan du ska sakta ner eller stanna. På så sätt använder du motorns friktion för att bromsa, vilket är mer bränsleeffektivt än att använda bromspedalen.
  • Vid högre farter kan du växla ner till en lägre växel för att öka motorbromseffekten.
 4. Undvik tomgångskörning:
  • Stäng av motorn om du vet att du kommer stå stilla längre än en minut, till exempel vid järnvägsövergångar eller när du väntar på någon.
 5. Underhåll din bil:
  • Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet. Fel lufttryck kan öka bränsleförbrukningen.
  • Se till att bilen är välservad. En motor som går bra drar mindre bränsle.
 6. Minska belastningen:
  • Ta bort onödig last från bilen. Extra vikt ökar bränsleförbrukningen.
  • Montera av takräcke och takbox om de inte används, då de ökar luftmotståndet.

Fördelar med Ecodriving

 • Ekonomisk besparing: Du kan minska din bränsleförbrukning med upp till 20% genom att köra ekonomiskt.
 • Miljöfördelar: Mindre bränsleförbrukning leder till lägre utsläpp av koldioxid och andra skadliga gaser.
 • Ökad trafiksäkerhet: En planerad och lugn körstil minskar risken för olyckor.
Ecodriving är alltså inte bara bra för plånboken och miljön, utan bidrar också till en säkrare körning.
Skip to navigation