Skip to content
Trafiksäkerhet

Flygande inspektion

En flygande inspektion är en kontroll av ditt fordon som kan göras av polisen eller en bilinspektör när som helst ute på vägarna. Syftet med denna inspektion är att säkerställa att ditt fordon är trafiksäkert och uppfyller alla lagkrav. Här är en utförlig förklaring:

Vad är en flygande inspektion?

En flygande inspektion innebär att polisen eller en bilinspektör stoppar ditt fordon för att undersöka om det är i gott skick och säkert att köra med. Det är en form av spontan besiktning som kan hända var som helst och när som helst.

Vad kontrolleras vid en flygande inspektion?

Vid en flygande inspektion kan inspektören kontrollera flera saker, till exempel:

  • Belysning: Fungerar alla lampor som de ska?
  • Däck: Har däcken tillräckligt mönsterdjup och är de inte slitna?
  • Bromsar: Är bromsarna i gott skick och fungerar de som de ska?
  • Styrning: Fungerar styrningen korrekt utan några problem?
  • Avgassystem: Finns det några läckor eller andra problem med avgassystemet?
  • Säkerhetsbälten: Är alla säkerhetsbälten hela och fungerar de som de ska?
  • Registreringsskyltar: Är skyltarna rena och läsbara?

Vad händer om det finns brister?

Om inspektören hittar brister eller problem med ditt fordon kan du få ett föreläggande. Ett föreläggande innebär att du måste åtgärda felet inom en viss tid och sedan få det kontrollerat igen hos ett besiktningsföretag eller en godkänd verkstad. Om bristerna är allvarliga kan ditt fordon få körförbud direkt, vilket betyder att du inte får köra det förrän felen är åtgärdade och fordonet har blivit godkänt i en ny kontroll.

En flygande inspektion är alltså en viktig säkerhetsåtgärd som hjälper till att hålla alla fordon på vägarna säkra och i gott skick. Det är alltid bra att regelbundet underhålla ditt fordon så att det uppfyller alla krav och minskar risken för problem vid en eventuell inspektion.
Skip to navigation