Skip to content
Fordonskännedom

Fordonsskatt

Fordonsskatt är en avgift som alla som äger ett fordon i Sverige måste betala. Skatten är en typ av vägtrafikskatt och används för att underhålla och förbättra vägnätet, samt för att minska miljöpåverkan från fordon.

Så funkar det:

 1. Vem måste betala?
  • Alla som äger en bil, lastbil, motorcykel, traktor eller annat fordon som är registrerat för att användas på allmän väg.
 2. Hur beräknas fordonsskatten?
  • Fordonets vikt: Tyngre fordon har ofta högre skatt.
  • Utsläpp: Fordon som släpper ut mer koldioxid (CO2) har högre skatt.
  • Drivmedel: Dieseldrivna fordon har ofta högre skatt än bensindrivna. Elbilar har ofta lägre skatt eller ingen skatt alls.
 3. Varför finns fordonsskatten?
  • Fordonsskatten hjälper till att betala för underhåll av vägar och infrastruktur.
  • Den används också för att minska miljöpåverkan genom att uppmuntra folk att använda miljövänligare fordon.

Exempel:

En liten bensindriven bil med låga utsläpp kan ha en låg fordonsskatt, medan en stor dieseldriven lastbil med höga utsläpp kan ha en mycket högre skatt.

Hur betalar man?

Skatten betalas vanligtvis en gång om året. Du får en faktura från Transportstyrelsen som visar hur mycket du ska betala och när det ska vara betalt.

Bonus malus-systemet:

Bonus: Elbilar och bilar med låga utsläpp kan få en bonus, alltså en ekonomisk belöning.

Malus: Bilar med höga utsläpp får betala en extra hög skatt de första tre åren.

Att förstå fordonsskatt är viktigt för alla som äger eller tänker köpa ett fordon, eftersom det påverkar de årliga kostnaderna för att äga och köra fordonet.
Skip to navigation