Skip to content
Trafiksäkerhet

Gågata

En gågata är en särskild typ av gata där fotgängare har företräde och bilar har mycket begränsade rättigheter att köra. Gågator är ofta belägna i centrala delar av städer, där många människor går mellan butiker, restauranger och andra lokaler.

Vad är en gågata?

  • Fotgängarnas område: Gågator är främst till för fotgängare. Du som går har företräde och kan röra dig fritt över hela gatan.
  • Begränsad biltrafik: Motorfordon får normalt inte köra på en gågata. Undantag finns för vissa typer av trafik, till exempel varuleveranser, taxi och utryckningsfordon. Dessa får köra på gågatan men måste anpassa sig till gångtrafikanterna och köra mycket sakta, vanligtvis i gångfart (cirka 5-7 km/h).
  • Väjningsplikt: Fordon som kör på en gågata måste alltid lämna företräde för fotgängare.

Regler för gågata:

  1. Nödvändig trafik: Endast nödvändig trafik är tillåten, till exempel varuleveranser, sjuktransporter, och transporter till och från bostäder och hotell.
  2. Parkering: Det är vanligtvis förbjudet att parkera på en gågata, om inte särskilda parkeringsplatser är markerade.
  3. Utfartsregel: När du lämnar en gågata och kör ut på en annan väg, har du väjningsplikt mot all annan trafik.

Exempel:

  • Varuleveranser: En lastbil som levererar varor till en butik på en gågata får köra in, men måste köra mycket långsamt och visa hänsyn till alla fotgängare.
  • Boende: Om du bor på en gågata och behöver köra in för att parkera vid ditt hem, är det tillåtet, men du måste köra i gångfart och väja för gående.
Att förstå reglerna för gågator är viktigt för att bidra till en säker och trivsam miljö för alla som vistas där.
Skip to navigation