Skip to content
Trafikregler

Gångfartsområde

Ett gångfartsområde är en speciell typ av gata där bilar och andra fordon måste anpassa sig helt efter de gående.

Vad är ett gångfartsområde?

  • Definition: Ett gångfartsområde är en plats där gående har företräde över alla andra trafikanter, och bilar måste köra mycket långsamt.
  • Syfte: Området är utformat för att öka säkerheten och skapa en trygg miljö för fotgängare, särskilt i områden med många gående, som torg eller bostadsområden.

Regler i ett gångfartsområde

  1. Hastighetsbegränsning: Du får inte köra snabbare än gångfart, vilket är ungefär 5-7 km/h. Detta är för att säkerställa att du kan stanna snabbt om en gående skulle korsa din väg.
  2. Väjningsplikt: Du måste alltid lämna företräde för gående. Det betyder att om en person går över gatan måste du stanna och låta dem passera.
  3. Parkeringsförbud: Det är förbjudet att parkera i ett gångfartsområde, utom på särskilt anvisade platser. Detta görs för att hålla området så säkert och fritt från hinder som möjligt.
  4. Utfartsregeln: När du kör ut från ett gångfartsområde har du väjningsplikt mot alla andra trafikanter på den väg du kör ut på. Detta innebär att du måste stanna och släppa fram både bilar och cyklar innan du fortsätter.

Hur känner du igen ett gångfartsområde?

Vägmärke: Ett gångfartsområde markeras med ett specifikt vägmärke som visar en bild av gående och en bil tillsammans. Detta märke sitter vid infarten till området och påminner förarna om de speciella reglerna som gäller.

Varför finns gångfartsområden?

Gångfartsområden är till för att skapa säkra och trevliga miljöer för alla, särskilt i områden där många människor rör sig till fots. De minskar risken för olyckor och gör det mer bekvämt och tryggt att promenera.

Praktiska tips:

  • Håll alltid låg hastighet och var beredd att stanna.
  • Håll ögonkontakt med gående för att försäkra dig om att de ser dig och förstår dina avsikter.
  • Var extra försiktig på platser med många barn eller äldre människor, eftersom de kan röra sig oväntat och behöver mer tid för att korsa gatan.
Genom att följa dessa regler och tips bidrar du till att gångfartsområdet blir en säker och trevlig plats för alla trafikanter.
Skip to navigation