Skip to content
Trafikregler

Grundregeln

Grundregeln i trafiken är en viktig princip som alla trafikanter måste följa för att skapa en säker och smidig trafikmiljö. Den handlar om att visa omsorg och hänsyn mot alla som befinner sig i trafiken eller i närheten av vägen. Här är de huvudsakliga punkterna som grundregeln omfattar:

  • Visa omsorg och varsamhet: Alla trafikanter ska köra på ett sätt som visar att de bryr sig om andras säkerhet. Det innebär att köra försiktigt och undvika risker.
  • Visa hänsyn: Det är särskilt viktigt att visa hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer med funktionsnedsättningar. Dessa grupper är ofta mer sårbara i trafiken och behöver extra skydd.
  • Undvik onödiga hinder: Du ska inte skapa onödiga hinder eller störningar för andra trafikanter. Det innebär till exempel att inte stanna mitt på vägen om det inte är absolut nödvändigt.
  • Respekt för boende: De som bor eller vistas nära vägen ska inte störas i onödan. Det kan innebära att sänka farten i bostadsområden eller undvika att tuta i onödan.
  • Gemensamma skyldigheter: I trafiken finns inga personliga rättigheter, bara gemensamma skyldigheter. Alla måste bidra till en trygg trafikmiljö genom att följa reglerna och visa hänsyn.

Exempel på grundregeln i praktiken:

  • Vid ett övergångsställe: Om du ser en person som väntar på att gå över vägen, ska du stanna och låta personen gå först. Detta gäller särskilt om det är ett barn, en äldre person eller någon med funktionsnedsättning.
  • Körning nära skolor: När du kör nära en skola, ska du vara extra uppmärksam och beredd på att barn kan springa ut i vägen. Sänk farten och var redo att stanna snabbt om det behövs.
  • Omkörning: När du kör om en cyklist, ska du hålla ett extra stort avstånd för att inte riskera att skrämma eller skada cyklisten. Om det är trångt, vänta tills det är säkert att köra om.

Att följa grundregeln hjälper till att skapa en säkrare och mer trivsam trafikmiljö för alla. Genom att visa omsorg, hänsyn och respekt bidrar du till att minska risken för olyckor och förbättra samvaron på vägarna.

Varför är grundregeln viktig?

Grundregeln är viktig eftersom den betonar respekt och ansvar i trafiken. Genom att följa denna regel visar du att du bryr dig om både din egen och andras säkerhet. Trafiken blir därmed säkrare och mer förutsägbar, vilket minskar risken för olyckor och skador.

Grundregeln i trafiken är enkel men kraftfull: visa omsorg, hänsyn och respekt för alla trafikanter. Genom att följa denna regel bidrar du till en tryggare och mer harmonisk trafikmiljö.
Skip to navigation