Skip to content
Fordonskännedom

Handbroms

Handbroms är en viktig del av bilen som används för att hålla den stillastående när den är parkerad. Det är en säkerhetsfunktion som ser till att bilen inte rullar iväg när den är avstängd. Handbromsen fungerar genom att mekaniskt låsa hjulen, oftast de bakre, så att de inte kan röra sig.

Traditionell Handbroms

Traditionella handbromsar, även kallade manuella handbromsar, aktiveras genom att dra i en spak som vanligtvis sitter mellan framsätena. När du drar i spaken dras bromsbelägg mot bromsskivor eller bromstrummor, vilket låser hjulen och förhindrar att bilen rullar.

Elektrisk Handbroms

Elektrisk handbroms är en modern version av handbromsen som aktiveras med en knapp istället för en spak. När du trycker på knappen drar ett elektriskt system åt bromsarna. Den elektriska handbromsen är enklare att använda och kräver mindre kraft än en traditionell handbroms.

Användning och Underhåll

För att säkerställa att handbromsen fungerar korrekt är det viktigt att använda den regelbundet. Om handbromsen inte används kan den börja kärva, särskilt under fuktiga och kalla förhållanden när den kan frysa fast. För att testa handbromsen kan du dra åt den när bilen rullar långsamt, eller försöka köra iväg med bromsen åtdragen. Om bilen inte rullar betyder det att handbromsen fungerar som den ska.

Tips för Säker Användning

  • Använd alltid handbromsen när du parkerar. Detta är särskilt viktigt om du parkerar i en backe.
  • Lägg i en växel när du parkerar, för att ge extra säkerhet att bilen inte rullar iväg.
  • Undvik att använda handbromsen när det är mycket kallt och fuktigt, eftersom den kan frysa fast. Om det är nödvändigt att använda den, var försiktig och kontrollera att den inte fryser.
Att förstå hur handbromsen fungerar och hur man använder den på rätt sätt är avgörande för din säkerhet och för att undvika olyckor när bilen är parkerad.
Skip to navigation