Skip to content
Trafikregler

Heldragen linje

En heldragen linje är en vägmarkering som består av en kontinuerlig, obruten linje som målas längs med vägen. Den används för att ange olika typer av restriktioner och regler för trafiken. Det är viktigt att förstå vad en heldragen linje betyder och vilka regler som gäller när man ser en sådan linje på vägen.

Betydelse och regler:

  • Förbud mot att korsa linjen: En heldragen linje får inte överskridas med något fordon. Det betyder att du inte får köra över linjen med ditt hjul eller din bil.
  • Vägkant: Heldragna linjer används ofta för att markera vägkanten. På dessa platser är det förbjudet att köra eller parkera på den delen av vägen som ligger utanför linjen.
  • Mittlinje: Om en heldragen linje finns i mitten av vägen, får du inte köra över den för att byta körfält eller för att göra en omkörning.

Undantag:

Det finns några få situationer där det är tillåtet att korsa en heldragen linje:

  • Om det är nödvändigt för att undvika ett hinder på vägen.
  • Om du behöver passera linjen för att köra in eller ut från en fastighet.
  • Om det finns en streckad linje direkt till höger om den heldragna linjen. Då får du passera den streckade linjen för att köra till höger om den heldragna linjen.

Exempel:

Om du kör på en väg med en heldragen linje i mitten och du behöver svänga in till en affär på andra sidan vägen, får du inte korsa den heldragna linjen. Istället måste du fortsätta tills du hittar en plats där linjen är streckad, eller där det är tillåtet att svänga.

Om du ser en heldragen linje vid kanten av vägen, innebär det att du inte får köra eller parkera utanför den linjen. Den delen av vägen kan vara reserverad för fotgängare, cyklister eller vara ett säkerhetsområde.

Genom att följa reglerna för heldragen linje bidrar du till att trafiken blir säkrare och att olyckor undviks.
Skip to navigation