Skip to content
Fordonskännedom

Helljus

Helljus är den starkaste belysningen som finns på en bil. De lyser upp vägen framför dig och gör att du ser bättre när det är mörkt. Helljusen når cirka 150 meter framåt, vilket gör att du kan upptäcka faror på längre avstånd än med halvljus. Det är viktigt att använda helljus så ofta som möjligt när det är mörkt ute, för att öka säkerheten för dig och andra trafikanter.

När ska du använda helljus?

  • Använd helljus när du kör på mörka vägar utan gatlyktor.
  • Stäng av helljuset när du får möte med andra fordon eller när du kör nära bakom ett annat fordon, eftersom helljuset kan blända andra förare.
  • Du behöver inte blända av för gående. De kan enkelt titta bort och det är viktigare att du ser dem tydligt.

Tips för att använda helljus korrekt

  • Håll helljuset på så länge som möjligt när du kör på mörka vägar.
  • När du möter ett annat fordon, blända av helljuset till halvljus när ni är tillräckligt nära varandra för att undvika att blända den andra föraren.
  • Precis i mötesögonblicket kan du slå på helljuset igen för att se vägen bättre.
  • Vid omkörning, slå på helljuset igen när du ligger jämsides med bilen du kör om. Föraren i den andra bilen bör då slå av sitt helljus för att inte blända dig.

Undantag

  • Använd inte helljus när vägen är tillräckligt upplyst av gatlyktor eller dagsljus.
  • Helljus kan göra sikten sämre vid kraftigt snöfall eller dimma. Testa då att använda halvljus istället.
Genom att förstå och använda helljusen på rätt sätt kan du förbättra din säkerhet och undvika att blända andra trafikanter när du kör i mörker.
Skip to navigation