Skip to content
Fordonskännedom

Kallstart

En kallstart är när du startar en bilmotor som är kall, det vill säga att motorn inte har varit igång på ett tag och har svalnat av. Detta är vanligt på morgonen när bilen har stått stilla över natten, eller efter att bilen har stått parkerad under en längre tid i kallt väder.

Vad händer vid en kallstart?

När du startar en kall motor, behöver motorn mer bränsle för att fungera ordentligt. Detta beror på att oljan i motorn är tjockare och inte flödar lika lätt som när den är varm. Motorn måste arbeta hårdare för att få igång alla delar, vilket leder till ökad bränsleförbrukning och mer utsläpp av avgaser.

Varför är kallstart dåligt?

  • Ökad bränsleförbrukning: En kall motor behöver mer bränsle för att komma igång, vilket betyder att du använder mer bränsle än nödvändigt.
  • Mer utsläpp: Eftersom motorn inte är varm, fungerar inte katalysatorn effektivt, vilket leder till att fler skadliga avgaser släpps ut i luften.
  • Slitage på motorn: Kallstart sliter mer på motorns delar eftersom de måste arbeta hårdare utan den smörjning som en varm motor har.

Hur kan man minska effekterna av kallstart?

  • Använd motorvärmare: En motorvärmare förvärmer motorn innan du startar bilen. Detta gör att motorn och katalysatorn snabbare når sin arbetstemperatur, vilket minskar bränsleförbrukningen och utsläppen.
  • Planera din körning: Försök att undvika korta resor där motorn inte hinner bli varm. Om du behöver köra korta sträckor ofta, överväg att kombinera dessa resor för att minska antalet kallstarter.
  • Serva bilen regelbundet: En väl underhållen bil startar lättare och fungerar bättre, även vid kallstarter.

Exempel:

Om det är en kall vintermorgon och du ska till skolan, startar du bilen som har stått ute hela natten. Motorn är kall och behöver mer bränsle för att komma igång. Du kan använda en motorvärmare för att minska bränsleförbrukningen och utsläppen innan du startar bilen.

En kallstart innebär att starta en kall motor, vilket ökar bränsleförbrukning, utsläpp och slitage. Använd motorvärmare, planera körningar och serva bilen regelbundet för att minska effekterna.
Skip to navigation