Skip to content
Trafikregler

Kollektivkörfält

Ett kollektivkörfält, även kallat bussfil, är en speciell typ av körfält på vägen som är reserverat för vissa fordon, främst bussar som kör enligt tidtabell. Tanken med kollektivkörfält är att göra det enklare och snabbare för bussar att ta sig fram, speciellt under rusningstrafik när det ofta är mycket trafik på vägarna.

Vilka får köra i kollektivkörfältet?

  • Bussar i linjetrafik: De vanliga stadsbussarna som följer en tidtabell och kör en bestämd rutt.
  • Cyklar: Det är tillåtet för cyklister att använda kollektivkörfältet.
  • Moped klass II: Mopeder som inte går snabbare än 25 km/h får köra i kollektivkörfältet.

Tilläggstavlor och undantag:

Ibland kan andra fordon också få köra i kollektivkörfältet. Detta anges då på en tilläggstavla under vägskylten som markerar kollektivkörfältet. Till exempel kan det vara tillåtet för taxibilar eller elbilar att köra i kollektivkörfältet under vissa tider på dygnet.

När får man inte köra i kollektivkörfältet?

Kollektivkörfältet är oftast reserverat för bussar under morgon- och eftermiddagstimmar, när det är som mest trafik. Under dessa tider är det förbjudet för andra fordon att använda körfältet. Utanför dessa tider kan det dock vara tillåtet för andra fordon att använda körfältet, vilket också markeras med skyltar.

Hur ser vägmarkeringarna ut?

Kollektivkörfält markeras med speciella vägskyltar och ofta med ordet “BUSS” målat på körbanan. Det finns också en skylt som visar att körfältet är påbjudet för fordon i linjetrafik.

Varför är kollektivkörfält viktiga?

Kollektivkörfält hjälper till att minska förseningar för bussar, vilket gör det mer attraktivt för folk att välja kollektivtrafik istället för att köra bil. Detta minskar trängseln på vägarna och bidrar till en bättre miljö genom minskade utsläpp från bilar.

Exempel:

  • Morgonrusning: Under vardagsmorgnar mellan kl. 7-9 är kollektivkörfältet reserverat för bussar, cyklister och mopeder klass II. Detta hjälper bussarna att hålla tidtabellen och undvika trafikstockningar.
  • Eftermiddagsrusning: På eftermiddagen mellan kl. 16-18 är samma regler tillämpliga för att hjälpa folk att komma hem snabbare med kollektivtrafiken.
Att förstå hur kollektivkörfält fungerar och följa reglerna för deras användning är viktigt för att bidra till en smidig och effektiv trafikmiljö i staden.
Skip to navigation