Skip to content
Trafiksäkerhet

Körförbud

När en bil har körförbud betyder det att den inte får användas på vägarna. Körförbud kan uppstå av flera anledningar, men den vanligaste orsaken är att bilen inte har blivit besiktigad i tid eller att den inte klarade besiktningen.

Besiktning är en kontroll som görs på bilar för att säkerställa att de är säkra att köra och inte skadar miljön. Under besiktningen undersöks bilen noggrant. Om besiktningen upptäcker allvarliga fel, till exempel problem med bromsarna, kan bilen få körförbud direkt.

Anledningar till körförbud:

  • Utebliven besiktning: Om du inte besiktigar din bil inom den bestämda tiden får den automatiskt körförbud.
  • Allvarliga fel vid besiktning: Om bilen har allvarliga fel som gör den farlig att köra, får den körförbud tills felen är åtgärdade och bilen är godkänd vid en ny besiktning.
  • Flygande besiktning: Polisen kan göra en snabbkontroll av din bil när som helst. Om de hittar allvarliga fel kan bilen få körförbud direkt.

Konsekvenser av körförbud:

  • Får inte användas: En bil med körförbud får inte användas i trafiken. Om du kör en bil med körförbud riskerar du böter och andra straff.
  • Åtgärda felen: För att få bort körförbudet måste du åtgärda alla fel som upptäckts vid besiktningen och sedan göra en ny besiktning där bilen blir godkänd.
  • Avställning: Körförbud betyder inte att bilen automatiskt blir avställd. Du måste själv anmäla avställningen om du inte ska använda bilen på länge.

Praktiskt exempel:

Om din bil får körförbud efter en besiktning för att bromsarna inte fungerar som de ska, måste du fixa bromsarna och sedan besiktiga bilen igen. Först när bilen är godkänd vid den nya besiktningen får du köra den igen.

Viktigt att komma ihåg:

  • Kontrollera regelbundet när din bil ska besiktigas för att undvika körförbud.
  • Om din bil har fått körförbud, använd den inte förrän alla problem är åtgärdade och bilen är godkänd vid en ny besiktning.
Skip to navigation