Skip to content
Fordonskännedom

Krockkudde

En krockkudde, även kallad airbag, är en säkerhetsanordning i bilar som är designad för att skydda passagerare vid en kollision. Krockkudden blåses upp mycket snabbt vid en krock och skapar en kudde mellan passageraren och hårda ytor som ratten, instrumentpanelen eller dörrarna. Detta hjälper till att minska skador vid en olycka.

Hur fungerar en krockkudde?

När bilen är inblandad i en kollision, skickas en signal till en gasgenerator som snabbt fyller krockkudden med gas. Detta sker på mindre än 0,1 sekunder, vilket är snabbare än en blinkning. Kudden blåses upp med stor kraft och fångar upp passagerarens kropp för att förhindra att den slår i hårda delar av bilen.

Olika typer av krockkuddar:

  • Främre krockkuddar: Finns på förar- och passagerarplatsen fram. Dessa är de vanligaste och skyddar vid frontalkollisioner.
  • Sidokrockkuddar: Installeras i sidorna av bilen och skyddar vid sidokollisioner.
  • Krockgardiner: En typ av sidokrockkudde som täcker fönstren och skyddar huvudet vid en sidokollision.

Viktigt att tänka på:

  • Avstånd: Sitt minst 25 cm från ratten för att undvika skador när krockkudden blåses upp.
  • Säkerhetsbälte: Använd alltid säkerhetsbälte. Krockkudden är designad att fungera tillsammans med bältet, och utan det kan krockkudden vara mindre effektiv och till och med farlig.
  • Barnsäkerhet: Placera aldrig en bakåtvänd bilbarnstol på en plats med en aktiv krockkudde. Om en sådan barnstol används i framsätet måste krockkudden kopplas ur.

Exempel:

Tänk dig att du kör och plötsligt krockar med en annan bil. När kollisionen inträffar, känner bilens sensorer av krocken och utlöser krockkudden. På mindre än ett ögonblick fylls kudden med gas och skyddar dig från att slå i ratten eller instrumentpanelen.

Krockkudden är en viktig säkerhetsfunktion som hjälper till att skydda passagerare vid kollisioner. Genom att blåsa upp snabbt och skapa en mjuk barriär minskar den risken för allvarliga skador. Det är viktigt att använda krockkudden på rätt sätt genom att sitta på rätt avstånd och alltid använda säkerhetsbälte.
Skip to navigation