Skip to content
Trafiksäkerhet

Kugghjulsprincipen

Kugghjulsprincipen är en metod för att smidigt och säkert släppa fram fordon vid t.ex. köbildningar eller vid infart till en motorväg. Den bygger på att bilarna kör in i en trafikström som kuggar i varandra likt kugghjul i en maskin, där varje bil får sin tur att köra fram utan att stanna helt.

Så här fungerar det:

 • Placering och hastighet:
  • När du närmar dig ett ställe där kugghjulsprincipen ska tillämpas, börja sakta ner och håll avstånd till bilen framför.
  • Alla bilar ska hålla en jämn hastighet, ungefär samma som trafikströmmen.
 • Ögonkontakt och samspel:
  • Se till att ha ögonkontakt med föraren i bilen bredvid dig. Detta skapar en förståelse för vem som ska köra in först.
  • Var uppmärksam och tydlig i dina rörelser för att visa dina intentioner.
 • Turordning:
  • Bilarna från den anslutande vägen och huvudvägen tar varannan gång för att köra in i trafikströmmen.
  • Om du kör på huvudvägen, ge plats åt en bil från den anslutande vägen att komma in framför dig.
  • Om du kör på den anslutande vägen, vänta på din tur och kör in när bilen från huvudvägen har passerat.
 • Fördelar med kugghjulsprincipen:
  • Minskar köer och väntetider.
  • Ökar trafiksäkerheten genom att minska plötsliga stopp och ryckiga rörelser.
  • Främjar ett smidigt trafikflöde.

Exempel:

Tänk dig att du kör på en väg som smalnar av på grund av vägarbete. Enligt kugghjulsprincipen ska bilarna i den minskade vägbanan och bilarna som närmar sig vägarbetet ta varannan tur att köra. Om du kör först i den smalnade filen, ska bilen bredvid dig vänta och köra in efter dig, och så vidare.

Kom ihåg: Kugghjulsprincipen finns inte i lagtexten, men rekommenderas av Trafikverket och NTF för att främja ett bättre trafikflöde och öka säkerheten på vägarna.
Skip to navigation