Skip to content
Fordonskännedom

Maximilast

Maximilast är den högsta vikten som ett fordon får lastas med utöver sin egen vikt. Det innebär hur mycket du maximalt kan lasta på ett fordon, som till exempel en bil eller en lastbil, utan att överskrida vad fordonet är byggt för att klara av. Detta är viktigt för att säkerställa att fordonet kan köras säkert och att det inte blir överbelastat, vilket kan leda till olyckor eller skador på fordonet.

Hur man beräknar maximilast:

För att förstå hur mycket du får lasta ditt fordon med, måste du veta två saker:

  1. Tjänstevikt: Fordonets egen vikt inklusive förare, bränsle och verktyg.
  2. Totalvikt: Den maximala vikten fordonet är konstruerat för att bära, inklusive både fordonets egen vikt och lasten.

Maximilast beräknas genom att dra av tjänstevikten från totalvikten:

Maximilast = Totalvikt – Tjänstevikt

Exempel:

Om en bil har en totalvikt på 2000 kg och en tjänstevikt på 1500 kg, är maximilasten:

2000 kg (totalvikt) – 1500 kg (tjänstevikt) = 500 kg

Det betyder att du kan lasta bilen med upp till 500 kg last.

Varför är maximilast viktigt?

Att hålla sig inom maximilasten är viktigt för:

  • Säkerheten: Överlastning kan göra att fordonet blir svårare att kontrollera och bromssträckan kan bli längre.
  • Slitage: Ett överlastat fordon slits snabbare och risken för mekaniska fel ökar.
  • Lagstiftning: Det är olagligt att köra ett överlastat fordon, och det kan leda till böter och andra påföljder.

Praktiska tips:

  • Kontrollera alltid fordonets registreringsbevis eller användarmanual för att hitta uppgifter om tjänstevikt och totalvikt.
  • Var noga med att lasta fordonet jämnt för att undvika obalans som kan påverka körförmågan.
Att förstå och följa reglerna för maximilast hjälper till att säkerställa att du kör säkert och lagligt.
Skip to navigation