Skip to content
Fordonskännedom

Nödhjul


Varför är nödhjul viktigt?

Nödhjulet är en viktig säkerhetsutrustning i bilen eftersom det gör att du kan fortsätta din resa trots en punktering. Det hjälper dig att undvika att bli stående på en farlig plats och ger dig möjlighet att nå en verkstad för att få ordentlig hjälp.

Ett nödhjul är ett särskilt reservhjul som används när du får punktering på ett av bilens ordinarie däck. Det är annorlunda än ett vanligt reservhjul på några viktiga sätt:

  1. Smalt och lätt: Nödhjulet är mycket smalare och lättare än bilens vanliga däck. Detta gör det enklare att förvara i bilen och lättare att hantera när du behöver byta däck.
  2. Begränsad hastighet och avstånd: När du använder nödhjulet kan du inte köra lika snabbt som med vanliga däck. Maxhastigheten är oftast begränsad till 80 km/h. Dessutom bör du inte köra långa sträckor med nödhjulet – det är bara tänkt att användas tills du kan komma till en verkstad och reparera eller byta det vanliga däcket.
  3. Instruktionsbok: Det är viktigt att läsa bilens instruktionsbok för att veta exakt hur du ska använda nödhjulet och vilka begränsningar som gäller för just din bilmodell.

Praktiska tips:

  • Kontrollera trycket: Se till att nödhjulet alltid är korrekt uppumpat. Kontrollera däcktrycket regelbundet, även om du inte har behövt använda det.
  • Använd rätt verktyg: Bilen ska vara utrustad med domkraft och hjulnyckel som passar nödhjulet.
  • Kör försiktigt: När du kör med nödhjulet, var extra försiktig och håll hastigheten låg. Undvik plötsliga manövrar och kraftiga inbromsningar.
  • Byt så snart som möjligt: Besök närmaste verkstad så fort som möjligt för att reparera eller byta det skadade däcket och sätt tillbaka det på bilen.
Skip to navigation