Skip to content
Trafiksäkerhet

Nollvisionen

Nollvisionen är en trafiksäkerhetsstrategi som Sveriges Riksdag beslutade om 1997. Målet med Nollvisionen är att ingen människa ska dö eller skadas allvarligt i trafiken.

Vad innebär Nollvisionen?

Nollvisionen innebär att man arbetar för att göra vägar, fordon och transporter så säkra som möjligt. Tanken är att även om olyckor inte helt kan förhindras, ska mänskliga misstag inte leda till allvarliga skador eller dödsfall.

Hur genomförs Nollvisionen?

För att uppnå målen med Nollvisionen arbetar man med flera olika områden:

  • Säkrare vägar: Bygga och underhålla vägar så att de blir säkrare. Exempel är vajerräcken som förhindrar mötesolyckor och avkörningar.
  • Säkrare fordon: Utveckla fordon som är bättre på att skydda både förare och passagerare vid en kollision. Detta kan inkludera säkerhetssystem som ABS-bromsar, antisladdsystem och krockkuddar.
  • Utbildning av förare: Skärpa kraven på körkortsutbildningen för att förbereda förare bättre för trafiken och öka deras medvetenhet om riskerna.

Resultat och mål

Sedan Nollvisionen infördes har antalet dödsfall i trafiken minskat. Målet är att halvera antalet dödsfall till år 2030.

Exempel på åtgärder

  • Vajerräcken: Dessa finns längs många svenska vägar för att förhindra att bilar kör över i motsatt körfält och orsakar frontalkrockar.
  • Säkrare bilar: Nya bilar utrustas med olika säkerhetssystem som automatiskt ringer 112 vid en olycka (eCall), varnar för trötthet, och håller bilen stabil på vägen.
  • Utbildning och krav på förare: De som ska ta körkort måste genomgå en noggrann utbildning som omfattar både teori och praktik.

Praktiska råd

Använd säkerhetsbälte: Det är lag på att använda bälte i bilen, och det minskar risken för allvarliga skador med 50% vid en olycka.

Anpassa hastigheten: Hög hastighet ökar risken för olyckor och allvarliga skador. Kör alltid enligt hastighetsbegränsningarna och anpassa farten efter väglaget.

Nollvisionen är en långsiktig satsning som kräver insatser från både myndigheter, företag och enskilda trafikanter för att göra trafiken säkrare för alla.

Skip to navigation