Skip to content
Fordonskännedom

Överstyrd bil

Överstyrning uppstår när en bil svänger mer än vad föraren avsett, vilket innebär att bakhjulen tappar greppet och bilen får en bakhjulssladd. Detta är vanligast på bakhjulsdrivna bilar.

Vad orsakar överstyrning?

 • Kraftig acceleration i en kurva: När du accelererar hårt i en kurva kan bakhjulen börja slira och tappa greppet.
 • Ojämna bromsar: Om bromsarna tar ojämnt kan det få bakhjulen att slira.
 • Tung last bak: Om bilen är baktung, exempelvis vid tung last eller tillkopplad släpvagn, ökar risken för överstyrning.
 • Dåligt skick på bakdäcken: Slitna eller dåligt pumpade bakdäck har sämre grepp, vilket kan leda till att de tappar fäste lättare.
 • Halkigt väglag: Is, snö eller vattenplaning kan få bakhjulen att tappa greppet.

Hur känner du igen överstyrning?

När en bil blir överstyrd kommer den att svänga kraftigare än vad du vrider ratten, vilket innebär att bakdelen av bilen sladdar ut åt sidan. Detta kan kännas som att bilen “vänder runt” i kurvan.

Exempel på hur överstyrning kan uppstå:

 • Du kör in i en kurva och accelererar kraftigt. Bakhjulen tappar greppet och bilen börjar rotera mot insidan av kurvan.
 • Vid inbromsning på halt väglag där bakhjulen tappar greppet först.

Hur undviker du överstyrning?

 • Se till att ha de bästa däcken bak: Detta hjälper till att ge bättre grepp bak och minskar risken för att bakhjulen tappar greppet.
 • Undvik att accelerera kraftigt i kurvor: Minska gaspådraget i kurvor för att hålla bättre kontroll.
 • Kontrollera däckens skick: Se till att däcken är i gott skick och rätt pumpade.
 • Använd rätt lastfördelning: Fördela vikten i bilen jämnt för att undvika att den blir baktung.

Överstyrning kan vara farligt eftersom det kan leda till okontrollerad sladd och potentiella olyckor. Att förstå och förebygga överstyrning är en viktig del av säker bilkörning.

Skip to navigation