Skip to content
Fordonskännedom

Parkeringsbroms

Parkeringsbroms, eller handbroms som den också kallas, är en broms som finns i bilar och andra fordon för att förhindra att fordonet rullar när det är parkerat. Här är en utförlig förklaring som är lätt att förstå:

Vad är parkeringsbroms?

Parkeringsbromsen är en säkerhetsfunktion i din bil. Den används för att hålla bilen stilla när den är parkerad, så att den inte börjar rulla av sig själv. Parkeringsbromsen är särskilt viktig när du parkerar i backar eller lutningar.

Hur fungerar parkeringsbromsen?

Parkeringsbromsen aktiveras genom att du drar i en spak (handbroms) eller trycker på en knapp (elektronisk parkeringsbroms). När parkeringsbromsen är aktiverad, låser den hjulen på bilen så att de inte kan rulla. På äldre bilar är det oftast de bakre hjulen som låses.

Viktiga saker att tänka på

  • Frysrisk: På vintern kan parkeringsbromsen frysa fast om det är kallt och fuktigt ute. Det beror på att vatten kan samlas och frysa i bromsmekanismen.
  • Regelbunden användning: Använd parkeringsbromsen regelbundet för att den inte ska börja kärva eller fastna. Om du inte använder den ofta kan den rosta eller bli svår att använda.
  • Extra säkerhet: När du parkerar, särskilt i backar, är det bra att inte bara använda parkeringsbromsen utan också lägga i ettans växel på en manuell bil. Detta ger extra säkerhet mot att bilen börjar rulla.

Hur testar du parkeringsbromsen?

  • Test i backe: Rulla bilen långsamt i en backe och dra åt parkeringsbromsen. Bilen ska stanna.
  • Start med bromsen åtdragen: Försök att starta bilen med parkeringsbromsen åtdragen. Bilen ska inte röra sig om bromsen fungerar korrekt.

Elektronisk parkeringsbroms

Många moderna bilar har en elektronisk parkeringsbroms i stället för den traditionella handbromsen. Den aktiveras med en knapptryckning och fungerar automatiskt för att hålla bilen stilla när den är parkerad.

Parkeringsbromsen är en enkel men mycket viktig del av din bils säkerhetssystem. Genom att använda den korrekt kan du förhindra olyckor och hålla bilen säkert parkerad, även på lutande ytor.
Skip to navigation