Skip to content
Trafiksäkerhet

Reaktionssträcka

Reaktionssträcka är den sträcka bilen hinner åka från det att du upptäcker en fara tills dess att du börjar bromsa eller väja. Det är alltså tiden det tar för dig att reagera på en fara och sedan agera genom att bromsa eller styra undan.

Reaktionssträckans längd påverkas av:

 1. Fordonets hastighet: Ju snabbare du kör, desto längre blir reaktionssträckan. Om du dubblar hastigheten, så dubblas även reaktionssträckan.
 2. Din reaktionstid: Reaktionstiden är hur snabbt du kan reagera på en fara. Den varierar normalt mellan 0,5 och 2 sekunder. Trötthet, alkohol, droger och vissa mediciner kan förlänga din reaktionstid, medan du reagerar snabbare när du är pigg och fokuserad.

Räkna ut reaktionssträckan

Det finns två metoder för att räkna ut reaktionssträckan:

1. Enkel metod:

 • Stryk sista siffran i hastigheten.
 • Multiplicera med reaktionstiden.
 • Multiplicera resultatet med 3.

Exempel:
Om du kör i 50 km/h och har en reaktionstid på 1 sekund:

 • Stryk sista siffran i 50: 50 blir 5
 • Multiplicera med reaktionstiden: 5 * 1 = 5
 • Multiplicera resultatet med 3: 5 * 3 = 15

Så, din reaktionssträcka blir 15 meter när du kör i 50 km/h.

2. Mer exakt metod:

Använd formeln: reaktionssträcka = (hastighet * reaktionstid) / 3.6

 • reaktionssträcka i meter
 • hastighet i km/h
 • reaktionstid i sekunder
 • 3.6 är en konstant för att omvandla hastighet från km/h till m/s

Exempel:
Om du kör i 50 km/h och har en reaktionstid på 1 sekund:

 • Använd formeln: (50 * 1) / 3.6 = 50 / 3.6 = 13.9 meter

Så, din reaktionssträcka blir ungefär 13,9 meter när du kör i 50 km/h.

Sammanfattning:

 • Reaktionssträcka är sträckan du hinner åka från det att du ser en fara tills du börjar bromsa eller väja.
 • Den påverkas av din hastighet och reaktionstid.
 • För att räkna ut reaktionssträckan kan du använda en enkel formel eller en mer exakt formel beroende på hur noggrann du vill vara.
Genom att förstå och kunna beräkna reaktionssträckan kan du bli en säkrare förare och minska risken för olyckor.
Skip to navigation