Skip to content
Fordonskännedom

Registreringsbevis

Ett registreringsbevis är ett dokument som visar att ett fordon är registrerat hos Transportstyrelsen. Det innehåller viktig information om både fordonet och dess ägare. Alla registrerade fordon i Sverige har ett registreringsbevis.

Registreringsbeviset är uppdelat i två delar:

Del 1 – Uppgifter om fordonet:

  • Tekniska uppgifter: Information om fordonets tekniska specifikationer, som längd, vikt, och hur mycket det får lasta.
  • Leasing och kreditköp: Om fordonet är leasat eller köpt på kredit.
  • Behörighetskod: En kod som används för att logga in på Transportstyrelsens internettjänster.
  • Användning: Information för att ställa på eller av fordonet, beställa nya registreringsskyltar, eller beställa en ny del 2 av registreringsbeviset.

Del 2 – Ägarbevis och ägarbyte:

  • Ägaruppgifter: Information om nuvarande och tidigare ägare av fordonet.
  • Användning: Del 2 används vid ägarbyte eller avregistrering av fordonet. Det är viktigt att förvara denna del säkert, eftersom den är en värdehandling.

Viktigt att tänka på

  • Förvara del 2 säkert: Förvara inte del 2 i bilen, utan håll den på en säker plats hemma. Detta minskar risken för missbruk vid stöld.
  • Ägarbyte: När du säljer eller köper ett fordon måste ägarbytet anmälas till Transportstyrelsen inom 10 dagar. Både köpare och säljare måste underteckna del 2 av registreringsbeviset.
  • Av- och påställning: Du kan ställa av ditt fordon för att slippa betala fordonsskatt och försäkring när det inte används. Detta görs via internet, Transportstyrelsens app, eller del 2 av registreringsbeviset.

Användning av registreringsbeviset

Vid resa utomlands: Registreringsbeviset ska alltid tas med när du lämnar Sverige. Vissa länder kräver att du har med detta dokument för att kunna identifiera fordonet.

Besiktning och försäkring: Information i registreringsbeviset används vid besiktning och vid tecknande av försäkring. Det är viktigt att se till att uppgifterna alltid är uppdaterade och korrekta.
Skip to navigation