Skip to content
Trafiksäkerhet

Singelolycka

En singelolycka är en typ av trafikolycka där endast ett fordon är inblandat. Det innebär att bilen kör av vägen eller kolliderar med ett föremål utan att något annat fordon är involverat.

Singelolycka:

Singelolyckor är en av de vanligaste typerna av trafikolyckor och utgör en betydande del av alla dödsolyckor i trafiken. I en singelolycka förlorar föraren kontrollen över fordonet, vilket kan bero på flera olika faktorer som exempelvis:

 • Halkiga vägbanor: Dåligt väder, is eller snö kan göra vägen hal och svår att köra på.
 • Hög hastighet: För hög fart kan göra det svårt att hantera fordonet i kurvor eller vid plötsliga hinder.
 • Trötthet: Trötthet kan leda till att föraren somnar bakom ratten eller får nedsatt reaktionsförmåga.
 • Alkohol eller droger: Påverkade förare har sämre omdöme och reaktionsförmåga, vilket ökar risken för olyckor.
 • Distraktion: Användning av mobiltelefon eller andra distraktioner kan leda till att föraren tappar fokus på vägen.

Exempel:

 • En förare tappar kontrollen över sitt fordon på en isig väg och kör av vägen in i ett träd.
 • En bil kör för fort i en skarp kurva, glider av vägen och välter.
 • En trött förare somnar bakom ratten, vilket leder till att bilen kör av vägen och hamnar i diket.

Statistik och Riskfaktorer:

 • En tredjedel av alla dödsolyckor i trafiken är singelolyckor, vilket gör dem till den olyckstyp som kräver flest dödsoffer.
 • Circa 40 % av singelolyckorna utanför tätbebyggt område sker under mörker eller gryning.

Förebyggande Åtgärder:

För att minska risken för singelolyckor bör förare:

 • Hålla lämplig hastighet, särskilt under dåliga väderförhållanden.
 • Ta regelbundna pauser och undvika att köra när de är trötta.
 • Undvika alkohol och droger innan körning.
 • Hålla full uppmärksamhet på vägen och undvika distraktioner.
Att förstå och vara medveten om de risker som kan leda till singelolyckor är avgörande för att kunna köra säkert och minska antalet trafikolyckor.
Skip to navigation