Skip to content
Trafiksäkerhet

Skolpatrull

En skolpatrull, även känd som skolpolis, är en grupp barn eller ungdomar som hjälper till att säkerställa att andra barn kan korsa vägen säkert vid övergångsställen nära skolor. De bär ofta orangefärgade kappor med reflexer för att vara lätt igenkännliga.

Huvuduppgifter:

  • Säker passage: Deras främsta uppgift är att se till att barn på väg till och från skolan kan korsa vägen på ett säkert sätt.
  • Synlighet: Genom att vara närvarande vid övergångsställen gör de bilister uppmärksamma på att det finns barn i närheten, vilket ökar försiktigheten hos förare.

Begränsningar:

Skolpatruller har inga speciella befogenheter, såsom att stoppa trafiken. Deras roll är att vara synliga och uppmärksamma trafikanter på barnens närvaro.

Praktiska exempel:

  • Vid en skola: På morgonen när barnen anländer till skolan står skolpatrullen vid övergångsstället och hjälper sina skolkamrater att korsa vägen säkert. De bär sina reflexkläder för att synas tydligt.
  • Efter skolan: När skoldagen är slut, står skolpatrullen återigen vid övergångsställena för att se till att barnen kan ta sig hem på ett säkert sätt.

Viktiga punkter för förare:

  • Sänk hastigheten: När du närmar dig ett övergångsställe där skolpatrullen står, sänk farten och var extra uppmärksam.
  • Var beredd att stanna: Även om skolpatrullen inte har rätt att stoppa trafiken, bör du som förare vara beredd att stanna och släppa fram barnen.
Att vara medveten om skolpatrullernas närvaro och deras viktiga roll bidrar till ökad säkerhet för barn i trafiken.
Skip to navigation