Skip to content
Trafikregler

Smitning

Smitning innebär att en förare av ett fordon lämnar platsen för en trafikolycka utan att uppfylla sina skyldigheter. Detta kan omfatta att inte stanna kvar på platsen, inte lämna namn och kontaktuppgifter, eller inte rapportera olyckan till polisen om någon har skadats eller om det har uppstått materiella skador.

Exempel på smitning:

  1. Efter en olycka: Om du är inblandad i en trafikolycka och lämnar platsen innan polisen har anlänt eller utan att lämna dina kontaktuppgifter, betraktas det som smitning.
  2. Materiella skador: Om du råkar skada ett annat fordon eller en egendom, till exempel genom att backa in i en parkerad bil, och inte kontaktar ägaren eller lämnar en lapp med dina kontaktuppgifter, kan detta också klassas som smitning.
  3. Orsakande av olycka: Även om du inte är direkt inblandad i en kollision men har orsakat en olycka, till exempel genom att tvinga en annan bil att bromsa kraftigt, kan du anses ha smitit om du lämnar platsen utan att ge dig till känna.

Konsekvenser av smitning:

  • Böter eller fängelse: Att lämna olycksplatsen utan att uppfylla sina skyldigheter kan resultera i böter eller fängelse.
  • Indraget körkort: Polisen kan också besluta att dra in ditt körkort om du smiter från en olycksplats.

Viktiga åtgärder vid en olycka:

  1. Stanna kvar: Det är viktigt att alltid stanna kvar på olycksplatsen tills polis och räddningspersonal har anlänt.
  2. Lämna kontaktuppgifter: Var alltid beredd att lämna ditt namn och dina kontaktuppgifter till de inblandade eller till polisen.
  3. Rapportera olyckan: Kontakta polisen om någon har skadats eller om det har uppstått betydande materiella skador. Om du inte kan få tag på ägaren till skadad egendom, kontakta polisen och lämna en anmälan.
Att vara medveten om och förstå dessa regler är avgörande för att uppträda korrekt vid en olycka och för att undvika de allvarliga konsekvenserna av smitning.
Skip to navigation