Skip to content
Trafiksäkerhet

Spanska svängen

Spanska svängen är en trafikteknisk lösning som används på landsvägar för att öka säkerheten vid vänstersvängar.

Varför behövs Spanska svängen?

Vänstersvängar på landsvägar kan vara mycket farliga på grund av höga hastigheter och risken för påkörning bakifrån när en bil stannar för att svänga vänster. Mötande trafik och bakomvarande fordon kan inte alltid se eller förutsäga när en bil saktar ner för att svänga vänster, vilket ökar risken för olyckor.

Hur fungerar Spanska svängen?

Istället för att direkt svänga vänster från körfältet, använder man en Spansk sväng genom att följa dessa steg:

  1. Sväng höger: Först svänger man av till höger på en liten avfart eller sidoväg.
  2. Korsa vägen: Därefter stannar man till och väntar tills det är fritt från trafik och korsar sedan vägen säkert.

Detta minskar risken för olyckor eftersom du inte behöver stanna mitt i körbanan för att vänta på att korsa den mötande trafiken. Den bakomvarande trafiken störs inte och kan fortsätta utan hinder.

Exempel

Om du kör på en landsväg och behöver svänga vänster vid en punkt där det är svårt eller farligt att göra detta direkt, kan en Spansk sväng vara lösningen. Du svänger först av till höger på en avfart, väntar på en säker möjlighet, och korsar sedan vägen.

Fördelar med Spanska svängen

  • Ökad säkerhet: Minskar risken för påkörningar bakifrån.
  • Bättre trafikflöde: Bakomvarande trafik behöver inte stanna eller sakta ner.
  • Minskad stress för förare: Gör det lättare och säkrare att hantera vänstersvängar.
Genom att använda Spanska svängen kan du bidra till en säkrare och smidigare trafikmiljö på landsvägar.
Skip to navigation