Skip to content
Fordonskännedom

Startkablar

Startkablar är tjocka, isolerade kablar som används för att överföra elektricitet från ett bilbatteri till ett annat. De används när bilens batteri har laddat ur och behöver starthjälp från en annan bils batteri. Varje startkabel har två klämmor, en röd och en svart, som fästs vid bilbatteriets poler.

Hur använder man startkablar?

För att använda startkablar följer du dessa steg:

  1. Placera bilarna nära varandra: Ställ bilarna så nära att startkablarna når mellan batterierna, men utan att bilarna rör vid varandra.
  2. Stäng av båda bilarna: Se till att båda bilarna är avstängda.
  3. Fäst den röda startkabeln: Koppla den röda startkabelns ena klämma till pluspolen (+) på det urladdade batteriet. Koppla sedan den andra röda klämman till pluspolen (+) på det laddade batteriet.
  4. Fäst den svarta startkabeln: Koppla den svarta startkabelns ena klämma till minuspolen (-) på det laddade batteriet. Koppla den andra svarta klämman till en omålad metallbit på den bil som behöver starthjälp, helst så långt från batteriet som möjligt.
  5. Starta den hjälpande bilen: Starta motorn på bilen med det laddade batteriet och låt den gå en stund.
  6. Starta den urladdade bilen: Försök starta bilen med det urladdade batteriet. Om den inte startar direkt, vänta några minuter och försök igen.
  7. Ta bort kablarna i omvänd ordning: Börja med att ta bort den svarta kabeln från den tidigare urladdade bilen och sedan från den hjälpande bilen. Ta därefter bort den röda kabeln från båda bilarna.

Viktiga tips vid användning av startkablar

  • Använd långa startkablar: Detta gör det lättare att placera bilarna i en säker position utan att behöva flytta dem nära varandra.
  • Kontrollera polariteten: Var noga med att inte förväxla kablarna. Om du kopplar fel kan det orsaka skador på batterierna och bilarnas elektriska system.
  • Säkerhetsavstånd: Håll avstånd från kablarna när bilarna startas för att undvika gnistor eller olyckor.
Att ha startkablar i bilen kan vara mycket användbart, särskilt under vintermånaderna när batterier ofta laddar ur snabbare på grund av kylan.
Skip to navigation