Skip to content
Trafikregler

Svängningsregeln

Svängningsregeln är en trafikregel som du måste följa när du svänger i en korsning. Den är till för att förhindra olyckor och missförstånd genom att reglera vem som har företräde.

 1. Mötande Trafik

  • När du ska svänga vänster i en korsning och det kommer mötande trafik, måste du lämna företräde till den mötande trafiken. Detta gäller även om du har grönt ljus.
  • Exempel: Om du kör bil A och ska svänga vänster, men det kommer en bil B rakt framifrån, måste du vänta tills bil B har passerat innan du svänger.
 2. Trafik på den Körbana du Svänger in på

  • Du får inte hindra trafikanter på den väg du svänger in på. Detta innebär att du måste vänta tills det är fritt innan du svänger.
  • Exempel: Om du ska svänga vänster och in på en väg där en annan bil kör, måste du vänta tills den bilen har passerat.
 3. Gående och Cyklister

  • Du måste också släppa fram gående och cyklister som korsar den väg du svänger in på. Detta gäller även om det inte finns ett övergångsställe eller cykelpassage.
  • Exempel: Om du svänger vänster och det finns gående eller cyklister som korsar vägen, måste du vänta tills de har passerat.
 4. Blockeringsregel

  • När du svänger, får du inte köra så att du blockerar mötande trafik eller trafikanter på den väg du svänger in på. Detta betyder att du måste planera din sväng och vänta om det behövs.
  • Exempel: Om det finns risk att din bil skulle hindra en mötande lastbil när du svänger, måste du vänta tills lastbilen har passerat innan du svänger.

Praktiskt exempel

Du kör bil A och ska svänga vänster vid en korsning. På vägen du ska svänga in på, kommer bil B. Samtidigt finns det gående som korsar vägen. Du måste vänta tills bil B har passerat och de gående har korsat vägen innan du kan svänga.

Svängningsregeln är viktig för att säkerställa en smidig och säker trafikflöde, särskilt i korsningar där det lätt kan uppstå farliga situationer om inte alla trafikanter följer reglerna korrekt.
Skip to navigation