Skip to content
Personliga förutsättningar

Synfält

Synfältet är det område du kan se utan att behöva vrida på huvudet. Föreställ dig synfältet som en stor halvcirkel rakt framför dig. Det innehåller både direktseende och periferiseende.

Direktseende (Centralseende)

  • Vad det är: Detta är den skarpa centrala delen av ditt synfält. Det är där du ser tydligast och används för att uppfatta detaljer, som när du läser en text eller kollar på en skärm.
  • Användning: Direktseendet är aktivt när du koncentrerar din syn på en specifik punkt, exempelvis när du läser en skylt på vägen eller när du skriver ett meddelande på din mobil.

Periferiseende (Sidoseende)

  • Vad det är: Denna del av ditt synfält är inte lika skarp som direktseendet, men täcker en mycket bredare area och är viktig för att kunna se rörelser och bredda din visuella uppfattning.
  • Hur det fungerar: Detta är nyckeln till att navigera säkert i din omgivning, speciellt när du rör dig snabbt, som när du kör bil eller cyklar. Det hjälper dig att fånga upp objekt och rörelser som sker utanför din direkt syn, vilket är kritiskt för att kunna reagera på faror.

När du kör

Att ha ett dynamiskt synfält är avgörande när du kör. Det räcker inte med att bara se framför dig. Genom att kontinuerligt röra på blicken och utnyttja både ditt direktseende och periferiseende, kan du identifiera och reagera på potentiella faror från alla håll.

Exempel: Du kanske noterar en bil som närmar sig från en sida genom ditt periferiseende. För att dock förstå exakt hur nära den är, och hur fort den närmar sig, måste du vända blicken direkt mot den och använda direktseendet.

Alkohol och trötthet kan försämra ditt periferiseende, vilket försvårar tidig upptäckt av rörelser och förändringar i omgivningen och därmed ökar risken för olyckor när du kör.
Att förstå hur ditt synfält fungerar och hur man använder det kan göra en stor skillnad för din säkerhet på vägen. Det är som att ha ett verktyg som hjälper dig att vara vaksam och redo för allt som kan hända, vilket minskar risken för olyckor.
Skip to navigation