Skip to content
Trafikregler

Tättbebyggt område

Ett tättbebyggt område är ett område där byggnaderna ligger nära varandra och där det ofta finns många vägar, gångbanor och andra infrastrukturer för trafik. I dessa områden är trafikreglerna anpassade för att öka säkerheten för fotgängare och cyklister samt för att minska hastigheten på fordon.

Vägmärke (E5)

Vägmärket för tättbebyggt område är en vit skylt med en svart siluett av byggnader och en hastighetsbegränsning. Märket anger att du kör in i ett område där speciella trafikregler gäller, inklusive en lägre hastighetsgräns. Skylten sätts ofta upp innan du kommer in i en tätort och kan kompletteras med en skylt som anger ortens namn.

Hastighetsbegränsning

I ett tättbebyggt område är den generella hastighetsbegränsningen 50 km/h om inget annat anges. Detta är för att öka säkerheten för alla trafikanter, särskilt för fotgängare och cyklister.

Regler och bestämmelser

  • Hastighet: Som nämnts är hastighetsbegränsningen generellt 50 km/h. Detta kan dock variera beroende på specifika förhållanden och skyltning i området.
  • Parkering: Inom ett tättbebyggt område finns ofta specifika regler för var du får parkera ditt fordon. Det är vanligt med parkeringsförbud på vissa sträckor för att undvika att trafiken blockeras.
  • Väjningsplikt: För att öka säkerheten har fordon oftast väjningsplikt mot fotgängare som går över övergångsställen.
  • Omkörning: Omkörning kan vara förbjuden på vissa sträckor inom ett tättbebyggt område, särskilt där sikten är skymd eller där det finns mycket fotgängartrafik.

Exempel

Tänk dig att du kör in i en mindre stad. Du ser en skylt som visar att du nu är i ett tättbebyggt område. Hastighetsbegränsningen ändras från 70 km/h till 50 km/h. Du måste nu vara extra uppmärksam på fotgängare och cyklister, och du kan inte parkera din bil var som helst.

Att känna till reglerna för tättbebyggda områden är viktigt för att kunna köra säkert och undvika olyckor. Det bidrar också till att skydda de mest sårbara trafikanterna, såsom fotgängare och cyklister.

Skip to navigation