Skip to content
Trafiksäkerhet

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring bil är en obligatorisk försäkring för alla registrerade motorfordon i trafik. Den täcker kostnaderna för personskador och skador på annans egendom som du orsakar vid en trafikolycka. Däremot ger trafikförsäkringen ingen ersättning för skador på din egen bil.

Vad täcker trafikförsäkringen?

  • Personskador: Om du eller någon annan blir skadad i en trafikolycka, täcker trafikförsäkringen sjukvårdskostnader och eventuell ersättning för bestående men.
  • Skador på annans egendom: Om du skadar någon annans bil, cykel eller annan egendom vid en olycka, täcker trafikförsäkringen dessa kostnader.

Vad täcker trafikförsäkringen inte?

  • Skador på din egen bil: Om din bil skadas i en olycka, ersätts inte dessa skador av trafikförsäkringen. För att få ersättning för skador på din egen bil behöver du en halvförsäkring (delkasko) eller helförsäkring (vagnskadeförsäkring).

Trafikförsäkringsavgift (TFF-böter)

Om du saknar trafikförsäkring för din bil kommer du att krävas på en trafikförsäkringsavgift varje dag som bilen är oförsäkrad. Denna avgift är betydligt högre än kostnaden för en vanlig trafikförsäkring, så det är viktigt att alltid ha en giltig försäkring.

Trafikförsäkring är en grundläggande och lagstadgad försäkring för alla fordon i trafik. Den skyddar dig ekonomiskt mot kostnader för personskador och skador på annans egendom som du orsakar, men den täcker inte skador på din egen bil. För att skydda din bil mot skador behöver du teckna en halvförsäkring eller helförsäkring.

Kom ihåg att om du inte har en trafikförsäkring, måste du betala en hög daglig avgift för varje dag bilen är oförsäkrad.

Skip to navigation