Skip to content
Trafiksäkerhet

Tresekundersregeln

Tresekundersregeln är en välkänd princip som säger att om man tappar mat eller godis på marken, är det säkert att äta om man plockar upp det inom tre sekunder. Enligt denna regel hinner bakterier och smuts inte överföras till maten under den korta tiden den är i kontakt med marken.

OBS. Detta är ett skämt 😂

Tresekundersregeln är en enkel och effektiv metod för att säkerställa att du håller ett säkert avstånd till bilen framför dig när du kör. Denna regel är särskilt viktig för att undvika olyckor på vägarna, eftersom det ger dig tillräckligt med tid att reagera om bilen framför plötsligt bromsar.

Hur fungerar tresekundersregeln?

  1. Välj ett riktmärke: Titta på vägen och välj ett fast objekt som exempelvis ett vägmärke, en lyktstolpe eller en vägmarkering.
  2. Börja räkna: När bilen framför dig passerar detta riktmärke, börjar du räkna högt “ett tusen ett, ett tusen två, ett tusen tre”.
  3. Kontrollera ditt avstånd: Om du når riktmärket innan du har räknat till tre sekunder, betyder det att du kör för nära och behöver öka avståndet till bilen framför.

Varför är tresekundersregeln viktig?

  • Reaktionstid: Tre sekunder ger dig tillräckligt med tid att reagera om något oväntat händer framför dig.
  • Bromssträcka: Det tar tid för en bil att stanna helt, särskilt vid högre hastigheter. Ett tillräckligt avstånd minskar risken för kollision.
  • Sikt: Genom att hålla avstånd kan du bättre se vad som händer längre fram på vägen, vilket ger dig mer tid att planera och agera.

Praktiska tips

  • Landvägskörning: På landsvägar, där hastigheterna är högre, är det extra viktigt att hålla tillräckligt avstånd. Använd tresekundersregeln som en minsta gräns och överväg att öka avståndet vid högre hastigheter.
  • Använd kantreflexstolpar: Avståndet mellan kantreflexstolparna är 50 meter på raksträckor. Vid landsvägskörning kan du använda dessa stolpar som riktmärken. Ett lagom avstånd till bilen framför är ungefär tre stolpar, eller 150 meter.

Genom att konsekvent tillämpa tresekundersregeln kan du förbättra din körsäkerhet och minska risken för olyckor på vägarna.

Skip to navigation