Skip to content
Trafiksäkerhet

Underkylt regn

Underkylt regn är ett väderfenomen som inträffar när regn faller genom en luftmassa med temperaturer runt fryspunkten (cirka 0°C) och omedelbart fryser till is vid kontakt med kalla ytor, som vägar och trottoarer. Detta kan skapa extremt hala förhållanden på vägar och andra ytor.

Vad är underkyltregn?

Underkylt regn uppstår när regndropparna passerar genom ett lager av kall luft innan de når marken. Trots att regndropparna är flytande när de faller, fryser de omedelbart vid kontakt med ytor som är kalla nog, oftast under fryspunkten. Detta gör att ytan täcks av en tunn, osynlig ishinna, vilket är mycket farligt för trafikanter eftersom det ser ut som vanligt regn men resulterar i en glashal yta.

Risker och faror med underkyltregn

  • Trafiksäkerhet: Underkylt regn kan förvandla vägar till isbanor, vilket ökar risken för trafikolyckor markant. Bilar kan lätt tappa greppet och sladda, och det kan vara svårt att bromsa eller styra fordonet på isiga vägar.
  • Gångtrafikanter: Fotgängare riskerar att halka och falla, vilket kan leda till allvarliga skador.
  • Infrastruktur: Isbildningen kan också skada väginfrastrukturen och göra underhåll och reparationer nödvändiga.

Åtgärder vid underkylt regn

  • Anpassa hastigheten: Sänk hastigheten och håll större avstånd till framförvarande fordon för att kunna reagera i tid på hala vägar.
  • Använd vinterdäck: Se till att din bil är utrustad med godkända vinterdäck som ger bättre grepp på isiga ytor.
  • Var försiktig med styrningen: Undvik hastiga manövrar och kör mjukt för att minska risken för sladd.
  • Informera dig själv: Håll dig uppdaterad om väderprognoser och varningar för underkylt regn, så att du kan planera din resa och undvika onödiga risker.

Underkylt regn är en av de mest förrädiska väderförhållandena som kan uppstå på vintervägar. Det kräver stor uppmärksamhet och försiktighet från alla trafikanter för att undvika olyckor och skador.

Skip to navigation