Skip to content
Trafiksäkerhet

Upphinnandeolycka

Upphinnandeolycka är en typ av trafikolycka där ett fordon kör in i ett annat bakifrån. Denna olyckstyp är mycket vanlig och kan leda till allvarliga skador, speciellt på nacke och rygg, vilket ofta kallas pisksnärtskador eller whiplash.

Orsaker till upphinnandeolyckor

 1. För hög hastighet: När hastigheten är för hög blir det svårare att stanna i tid om fordonet framför bromsar plötsligt.
 2. Bristande uppmärksamhet: Föraren kan vara distraherad av något, exempelvis en mobiltelefon, och missar att fordonet framför har saktat ner eller stannat.
 3. Trötthet: En trött förare har längre reaktionstid och kan ha svårt att hålla fokus på vägen.
 4. Alkohol och droger: Dessa substanser påverkar förarens omdöme och reaktionsförmåga negativt.
 5. Kort avstånd till framförvarande: Om avståndet till bilen framför är för kort, finns det inte tillräckligt med tid att bromsa säkert vid ett plötsligt stopp.
 6. Dåliga väderförhållanden: Halt väglag eller dålig sikt kan göra det svårt att bedöma avstånd och reaktionstid korrekt.

Förebyggande åtgärder

 1. Håll säkerhetsavstånd: Alltid hålla ett tillräckligt avstånd till bilen framför för att hinna stanna säkert.
 2. Anpassa hastigheten: Kör alltid inom hastighetsbegränsningen och anpassa farten efter väglaget.
 3. Var uppmärksam: Håll ögonen på vägen och undvik distraktioner som mobiltelefoner.
 4. Var utvilad: Kör inte när du är trött. Vila regelbundet vid långa resor.
 5. Undvik alkohol och droger: Kör aldrig under påverkan av alkohol eller droger.

Upphinnandeolyckor är särskilt vanliga i tät trafik och vid trafikstockningar. Genom att vara medveten om riskerna och följa ovanstående förebyggande åtgärder kan många av dessa olyckor undvikas.

Skip to navigation