Skip to content
Trafikregler

Utfartsregeln

Utfartsregeln är en viktig väjningsregel som säger att du har väjningsplikt när du kör ut på en väg från vissa typer av platser. Här är en utförlig förklaring av utfartsregeln:

När gäller utfartsregeln?

Utfartsregeln innebär att du har väjningsplikt när du kör ut på en väg från:

 1. Parkeringsplatser:
  • Detta gäller både individuella parkeringsrutor och större parkeringsområden.
 2. Fastigheter:
  • Inkluderar hus, bensinstationer, och liknande områden som är anslutna till vägen.
 3. Gågator, gångfartsområden, och cykelgator:
  • Dessa är områden där gående och cyklister har företräde.
 4. Vägren eller terräng:
  • Om du kör ut från en plats vid sidan av vägen, till exempel en grusväg eller en stig.
 5. Gångbana eller cykelbana som du har korsat:
  • Om du har korsat en gång- eller cykelbana för att komma ut på vägen har du väjningsplikt.
Utfartsregeln gäller inte om det finns ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart på platsen. Dessa markerade områden innebär alltid ett brott i gång- eller cykelbanan och utfartsregeln tillämpas därför inte där.

Viktiga punkter att komma ihåg

 • Kontinuerlig trottoarkant eller kantlinje: En utfart kan kännas igen på att trottoarkanten eller kantlinjen fortsätter obruten. Vid vägkorsningar svänger trottoarkanten eller kantlinjen in med vägen.
 • Vägmärken: Vid vägkorsningar finns ofta skyltar och vägmärken som visar vad som gäller. Vid utfarter saknas dessa oftast.
 • Säkerhet: Det är viktigt att vara extra uppmärksam när du närmar dig en utfart och att alltid vara beredd att stanna om det behövs.

Praktiska exempel

 1. Köra ut från en fastighet:
  • När du kör ut från en fastighet (som ett bostadshus eller en bensinmack) har du väjningsplikt mot all trafik på vägen du kör ut på.
 2. Köra ut från en parkeringsplats:
  • Om du lämnar en parkeringsruta eller ett större parkeringsområde, måste du lämna företräde åt trafik som redan är på vägen.
 3. Korsa en obruten gång- eller cykelbana:
  • Om du kör ut på en väg och måste korsa en gång- eller cykelbana som inte är avbruten av ett övergångsställe eller liknande, har du väjningsplikt mot trafikanter på dessa banor.
 4. Köra ut från ett gångfartsområde:
  • När du lämnar ett gångfartsområde och kör ut på en väg, måste du lämna företräde åt all annan trafik.

Utfartsregeln hjälper till att skapa en säker trafikmiljö genom att ge tydliga instruktioner om när och var du måste lämna företräde till andra trafikanter.

Skip to navigation