Skip to content
Trafiksäkerhet

Väghållningsfordon

Väghållningsfordon underhåller och sköter våra vägar. Dessa fordon är ofta utrustade med specialutrustning som plogar, sand- och saltutläggare, sopmaskiner och liknande verktyg. De säkerställer att vägarna är säkra och framkomliga för trafik, särskilt under vinterhalvåret när snöröjning och halkbekämpning är nödvändigt.

Exempel på fordon:

  • Snöplog: Detta fordon använder en stor plogblad framtill för att röja bort snö från vägar.
  • Sand- och saltutläggare: Dessa fordon sprider sand eller salt på vägar för att minska halkan.
  • Sopmaskin: Sopmaskinen sopar bort skräp och smuts från vägbanan.

Regler för väghållningsfordon:

  • Dessa fordon får bryta mot vissa trafikregler när de utför sitt arbete, till exempel att köra mot färdriktningen eller parkera på platser där det annars är förbjudet.
  • Som förare är det viktigt att vara uppmärksam på väghållningsfordon och ge dem företräde vid behov, då deras arbete är avgörande för trafiksäkerheten.

Väghållningsfordon spelar en avgörande roll för att upprätthålla säkerheten på vägarna. De underhåller och rengör vägbanan regelbundet, speciellt under tuffa väderförhållanden. Deras arbete följer specifika regler och riktlinjer för att säkerställa effektivitet och säkerhet för alla trafikanter.

Skip to navigation